Preken Serie Download

 

De onderstaande preken series zijn los (als MP3) of als zipbestanden te downloaden.
Om een preek te beluisteren, klik je op de blauwe titel (link) van de preek. 
Om de preek te downloaden, kan het in sommige gevallen nodig zijn om met de rechtermuisknop op de titel (link) te klikken en te kiezen voor "Doel opslaan als..." (IE) of "Koppeling opslaan als..." (Firefox).
Wil je het zipbestand met alle of meerdere preken in de serie downloaden, dan klik je op de "zip knop" bovenaan bij de serie.


Waargebeurde Verhalen.
Bijbelverhalen ~ 2017-2018
David Boyd
Zip bestand 1 met preken 1-6 (78 MB).
Zip bestand 2 met preken 7-12 (74 MB). 
Zip bestand 3 met preken 13-18 (71 MB). 
Zip bestand 4 met preken 19-24 (91 MB). 
Zip bestand 5 met preken 25-31 (86 MB)
Zip bestand 6 met preken 32-36 (73 MB).
Zip bestand 7 met preken 37-41 (74 MB).
Zip bestand 8 met preken 42-45 (61 MB).
Zip bestand 9 met preken 46-48 (47 MB).
Niet alle "Bijbelverhalen" zijn behandeld. Dat zou veel te lang duren. Sommige sla ik dus over, ook wel omdat ze bekend zijn (zoals Adam & Eva, Kaïn & Abel). Ik heb bijv. ook niet een "Het Leven van Abraham" subserie gedaan over elk voorval in Genesis 11-25. Deze serie is dus min of meer: Hoogtepunten van Waargebeurde Bijbelverhalen.

Deze serie is door het opheffen van de Gemeente vroegtijdig beŽindigd bij nr. 48; rondom het geven van de Wet in Exodus 20.

2017

1. Noach - Plannen maken voor de Zondvloed.

Genesis 5:28-7:10.

  2. Noach - Water, Water en nog eens Water. Genesis 7:11Ė9:16. 
  3. Toren van Babel - De mens maakt plannen en God lacht. Genesis 11:1-9 .
  4. Abram A - De Persoon en Roeping van Abram. Genesis 11:27 - 12:3.
  5. Abram B - Het Geloof van Abram.

Genesis 12:4-9.

  6. Abram C - Abram Gaat de Fout In. (deels beschadigd) Genesis 12:10-20 (met verwijzing naar 20:1-18).
  7. Abram D - Abram als Overwinnaar. Genesis 14:1-24.
  8. Abram E - Problemen in het Huis van Abram. Genesis 16:1-16 (met teksten uit 15:1-21).
  9. Abram F - Abram Krijgt Bezoek. Genesis 18:1-15 (met teksten uit 17:1-27).
  10. Abraham G - Het Vrijmoedige Bidden van Abraham. Genesis 18:16-33.
  11. Abraham H - Het Is een Jongen! Genesis 21:1-7.
  12. Abraham I - Eindexamen! Genesis 22:1-14.
  13. Abraham J - Het Overlijden van Sara. Genesis 23:1-20.
  14. Abraham K - Een Bruid voor Izašk. Genesis 24:1-67.
  15. Abraham L - Het Sterven van Abraham. Genesis 25:1-10.
2018 16. Izašk A - Het Gezin van Izašk. Genesis 25:11&19-34.
  17. Izašk B - Twee Samenvattende Voorvallen. Genesis 26:1-33.
  18. Izašk C / Jakob A - Het Bedrog en de Vlucht van Jakob. Genesis 27 & 28.
  19. Jakob B - Jakob bij Laban. Genesis 29 - 31.
  20. Jakob C - Jakob Worstelt met God. Genesis 32.
  21. Jakob D - Jakob Ontmoet Esau. Genesis 33.
  22. Jakob E - Een Keerpunt. Genesis 35.
  23. Jozef A - Jozef en zijn broers. Genesis 37:1-25a.
  24. Jozef B - Jozef bij Potifar. Genesis 37:25-36 & 39:1-21a.
  25. Jozef C - Jozef in de Gevangenis. Genesis 39:20 - 40:23.
  26. Jozef D - Jozef voor Farao. Genesis 41:1-57.
  27. Jozef E - De broers bij Jozef. Genesis 42-44
  28. Jozef F - Gods bedoeling met Jozef. Genesis 45:1-28.
  29. Jozef G - Jakob en Jozef in Egypte. Genesis 46-49.
  30. Jozef H - Het Einde van het Leven van Jozef. Genesis 50:1-26.
  31. Job - de Oudste Gelovige. Job 1-42.
  32. Mozes A - God Heeft een Plan. Exodus 1:6 - 2:10.
  33. Mozes B - Het Plan in de Handen van Mozes. Exodus 2:10-15.
  34. Mozes C - Een Ontmoeting met de Heer. Exodus 2:16 - 4:17.
  35. Mozes D - Naar Egypte! Exodus 4:18 - 5:23.
36. Mozes E -  De Taak van Mozes en Ašron. Exodus 6:1-13 & 6:26 - 7:13.
  37. Mozes F - De 10 plagen en de eerste plaag. Exodus 7:14-25.
  38. Mozes G - Kikkers en Muggen (Plagen 2&3). Exodus 8:1-19.
  39. Mozes H - Auw en Oh! (Plagen 4&5). Exodus 8:20 - 9:7.
  40. Mozes I - Zweren en Hagel (Plagen 6&7). Exodus 9:8-35.
  41. Mozes J - Sprinkhanen en Duisternis (Plagen 8&9). Exodus 10:1-29.
  42. Mozes K - Dood van de Eerstgeborene (Plaag 10). Exodus 11 & 12 (slechte opname)
2019 43. Mozes L - Feest van Ongezuurde Broden. Exodus 12:15-51.
  44. Mozes M - Door de Schelfzee. Exodus 13:17 - 14:31.
45. Mozes N - Het Water van Mara en Elim. Exodus 15:22-27.
  46. Mozes O - Wťťr een Proefwerk! Exodus 16.
  47. Mozes P - Twee Bepalende Voorvallen. Exosus 17:1-6.
Laatste preek in serie. 48. Mozes Q - We zijn er bijna. Exodus 19:1 - 20:21,
     
De Vijf Sola's Zip Bestand met alle 5 preken (70 MB).  
Zomerserie 2018 1. Inleiding en Sola Scriptura. 4. Sola Christus.
David Boyd 2. Sola Gratia. 5. Soli Dei Gloria.
  3. Sola Fide.  
Het Belang van Discipelschap.
Jaarthema 2015-2017
David Boyd
Zip bestand met preken 1-6 (61 MB).
Zip bestand met 2 video's (162 MB).
Zip bestand met preken 7-11 (55 MB).
Zip Bestand met preken 12-17 (58 MB).
Zip bestand met preken 18-23 (73 MB).
  1. Een Discipel is een Volgeling. Bijbehorende Video 13. Fan of Discipel (8) - Neem Je Kruis Op.
  2. Een Discipel is een Leerling. Bijbehorende Video 14. De Keuzes van Petrus.
  3. Discipelschap en Eeuwigheidswaarde. 15. De Knielende Discipel.
  4. Drie Onwaarschijnlijke Discipelen. 16. Fan of Discipel (9) - Dagelijks Kiezen voor Discipelschap.
  5. De Hof van Gethsťmanť - Wat Is Daarop Je Antwoord? 17. Fan of Discipel (10) - Waar dan ook! Daar?
  6. Fan of Discipel (1) - Gratis brood! 18. Fan of Discipel (11) - Volg Mij! Maar eerst...
7. Fan of Discipel (2) - Haat je moeder! 19. Fan of Discipel (12) - Volgen? Maar eerst.
  8. Fan of Discipel (3) - Dat is nogal zwak. 20. Fan of Discipel (13) Jezus Volgen.
  9. Fan of Discipel (4) - Lekker op Weg naar. 21. Het Doel van de Roeping van Jezus.
  10. Fan of Discipel (5) - MattheŁs en zijn Rabbi. 22. De Beloning van Discipelschap.
  11. Fan of Discipel (6) - Achter Jezus Komen. 23. Een Overzicht van Discipelschap (slot).
  12. Fan of Discipel (7) - Zelfverloochening en Offer. Deze serie is afgerond.
De Tafel des Heren
(Op Avondmaal Zondagen)
David Boyd
2012 - 2019
Zip bestand A met preken 1-6 (2012 en 2013 / 50 MB).
Zip bestand B met preken 7-15 (2014 / 70 MB).
Zip bestand C met preken 16-21 (2015 en 2016 / 65 MB).
Zip bestand D met preken 22-26 (2016 en 2017 / 69 MB).
Zip bestand E met preken 27-32 (2017 / 60 MB).
Zip bestand F met preken 33-38 (2017&2018 / 82 MB).
Zip bestand G met preken 39-42 (2018 / 54 MB).
Zip bestand H met preken 43-45 (2019 / 43 MB).
Deze serie is afgerond.

1. Doe dit tot Mijn gedachtenis.

24. Het Is Niet Eerlijk! Psalm 103:10-13.

2. Dit is Mijn lichaam.

25. Drie Oude Dingen.
 

3. Dit is Mijn bloed.

26. De Familie van God. Van Welke Kant Ben Jij?
 

4. Kijkrichtingen van de Tafel des Heren.

27. Vragen over de Tafel des Heren. (Blaadje met "Schriftelijke Overhoring")
  5. Tradities en Betekenis rondom de Tafel des Heren. 28. De Uittocht uit Egypte.
  6. Woorden bij de Instelling van de Tafel des Heren. 29. Gebonden of Bevrijd (n.a.v. Bevrijdingsdag 2017).
  7. Vergeving - Deel 1 - Vader Vergeef het hen. 30. In Zijn Aanwezigheid.
  8. Vergeving - Deel 2 - Gratis en voor Niets.  31. Uitgenodigd!
  9. Vergeving - Deel 3 - Vast en Zeker.  32. Voorbereid aan Tafel Komen.
  10. Vergeving - Deel 4 - Vergeving is een Feit. 33. De Dag van Jezus Gezien (Abraham).
  11. Vergeving - Deel 5 - Vergeving en Zondeschuld. 34. De Relatie Herstellen. (met name Openbaring 3:20)
  12. Vergeving - Deel 6 (slot) - Drie door Vergeving Veranderde Levens. 35. De Verkeerde Dag.
  13. Het Doel van Verzoening. - Colossenzen 1:20-22. 36. De Onuitgenodigde Gast van Simon Lukas 7:36-50.
  (preek nr. 14 is niet opgenomen) 37. Stromen van Levend Water.
  15. De Maaltijd des Heren. - 1 CorinthiŽrs 10:10-17. 38. Vrijheid en Bevrijding (n.a.v. Bevrijdingsdag 2018).
16. Tafelmanieren bij de Tafel des Heren. 1 Cor. 11:25-34. 39. Wie zaten er aan Tafel? Teksten uit Johannes 13-15.
17. De Tafel des Heren als een Opdracht. 1 CorinthiŽrs 11:20-26. 40. Het Offer van de Here Jezus.
18. Aandachtig de Tafel des Heren vieren. Jesaja 26:3&4. 41. Het Werk van Jezus Christus voor en in Ons.
  19. De Duurste Maaltijd. Gen. 3:1-6 & Rom. 5:15-19. 42. Gekenmerkt door Genade. EfeziŽrs 2:4-9.
  20. Waar Focus Jij Op? (diverse gedeelten). 43. Een Hart dat al Thuis Is.
  21. Diverse Gedachten over de Tafel des Heren n.a.v. 2 Joodse Feesten en ťťn gebeurtenis. 44. Ik Ben Zo Moe.
  22. Ben Je Vergeetachtig? (diverse teksten). 45. De Voordelen van het Vieren van de Tafel des Heren.
  23. Onderscheid Moet er Zijn. 1 Petrus 2:7-10 & 2 Cor. 2:14-16.  
     
De Sunamitische Vrouw    
2 Koningen 4 & 8 1. Een Bijzondere Vrouw 2 Koningen 4:8-17
David Boyd 2. Een Vertrouwende Vrouw 2 Koningen 4:18-37
mei 2017 3. Een Beloonde Vrouw 2 Koningen 8:1-6
     
Ichthus - Het Symbool van de Vis
David Boyd
juni en juli 2017
Zip bestand met alle 5 preken (60 MB).
  1. De Iota: Jezus. 4. De Sigma: Heiland.
  2. De Chi: Christus. 5. Slot preek: Een Keuze.
  3. De Theta en Uios: Gods Zoon.  
     
Het Vertrouwen van David
Psalm 27
Zip bestand met de 4 preken (46,6 MB)  
David Boyd
november-december 2016

1. De Zekerheid van David

vers 1-3

2. Het Ene Ding van David

vers 4-6

3. De Twijfels van David

vers 7-10

4. Het Herstelde Vertrouwen van David

vers 11-14

     
De Here Is Mijn Herder.    
Psalm 23
David Boyd
augustus - september 2016
Zip bestand met alle 6 preken (69 MB).  

1. De Here is mijn Herder.

vers 1a

2. Zolang de Herder Mij Leidt, Ontbreekt Mij Niets.

vers 1b-3a

3. De Herder Leidt Mij in Rechte Sporen.

vers 3b-4

4. De Voorbereide Tafel (1).

vers 5a

5. De Voorbereide Tafel (2).

vers 5

6. De Toekomst van het Schaap.

vers 6

     
De Here Loven om Zijn Goedertierenheid.
Psalm 107
David Boyd
mei - augustus 2015
Zip bestand met alle 6 preken (53 MB).  
1. Overzicht en Opdracht. vers 1-3
  2. Dwalend in de Woestijn. vers 4-9
  3. Gevangen in het Donker. vers 10-16
4. Dwazen die Doodziek zijn. vers 17-22
  5. Zeelui in de Storm. vers 23-32
  6. Lessen om te Leren. vers 33-43

Wat is de Invloed van Gods Woord?
Psalm 119

David Boyd
Jaarthema 2013/2014

Zip bestand A - preken nrs. 1-8 (77 MB).

Zip bestand B - preken nrs. 9-14 (78 MB).

Zip bestand C - preken nrs. 15-20 (69 MB).

Zip bestand D - preken nrs. 21-24 (56 MB).

1. Inleiding op Psalm 119. 13. Lamed (89-96) ~ Gods Woord Staat Vast. (video).
2. Aleph (1-8) ~ Blijdschap door te Wandelen. 14. Mem (97-104) ~ Liefde voor Gods Woord.
3. Beth (9-16) ~ Een Rein Leven. 15. Nun (105-112) ~ Een Licht voor mijn Pad.
4. Gimmel (17-24) ~ Omgaan met Tegenslag. 16. Samech (113-120) ~ Een Bijbelse Omgang met Tegenstanders.
5. Daleth (25-32) ~ Vastgekleefd aan het stof. 17. Ain (121-128) ~ Een Wachtende Knecht.
6. (33-40) ~ Geestelijke Groei. 18. (129-136) ~ Onze Relatie met God door Zijn Woord.
7. Waw (41-48) ~ Het Woord van God Liefhebben. 19. Tsadť (137-144) ~ De Rechtvaardigheid van God.
8. Zain (49-56) ~ Hoop en Troost. 20. Koph (145-152) ~ Bidden naar het Woord van God.
9. Cheth (57-64) ~ Gevolgen van de Here als Erfdeel. 21. Resch (153-160) ~ Een Leven dat de Moeite Waard Is.
10. Teth (65-72) ~ God is goed en doet goed. 22. Sjin (161-168) ~  Voorwaarden voor Grote Vrede.
  11. Jod (73-80) ~ Leven als voorbeeld voor anderen. 23. Thau (169-176) ~ Het Verlangen van de Psalmist.
  12. Kaf (81-88) ~ Hulp voor Wanhopigen. 24. Samenvatting ~ Een Geweldig Gebed (slot).
     
     
     
 

Klik hier om naar de Preken pagina terug te gaan.